Alles wat je wilt weten!

Adviezen en omstromen

Adviezen

Welk advies heb jij? Ik heb een:

  • Advies vmbo-t/havoLeerlingen met een gemengd advies vmbo-t/havo kunnen zich bij ons aanmelden voor havo 1. Zij worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek om op deze manier te bepalen welke richting het beste past bij de leerling.
  • Advies havoLeerlingen kunnen zich aanmelden voor havo 1.
  • Advies havo/vwoLeerlingen met een gemengd advies havo/vwo kunnen zich aanmelden voor havo 1 of atheneum 1. De leerlingen met een advies havo/vwo die zich aanmelden voor atheneum 1 kunnen wij uitnodigen voor een matchingsgesprek om op deze manier te bepalen welke richting (H1 of A1) het beste past bij de leerling.
  • Advies vwoLeerlingen met een vwo-advies kunnen zich aanmelden voor atheneum 1 of gymnasium 1. Leerlingen met een vwo-advies, die daarnaast in het leerlingvolgsysteem van groep 8 een A of A+ voor zowel begrijpend lezen, rekenen als spelling hebben, kunnen zich aanmelden voor gymnasium 1. Leerlingen die net niet aan deze criteria voldoen, maar waarbij de basisschool de aanmelding voor gymnasium 1 ondersteunt, nodigen wij uit voor een matchingsgesprek.

Omstromen

Het is mogelijk om in de loop van de schoolloopbaan van richting te veranderen. Leerlingen die bijvoorbeeld in havo 1 zitten kunnen, indien ze voldoen aan de omstroomnorm, naar atheneum 2 bevorderd worden.

Bij leerlingen die de overgangsnorm niet halen kan de docentenvergadering gericht naar een bepaalde stroom bevorderen. Meer informatie over omstromen kunt u vinden in onze schoolgids.