Alles wat je wilt weten!

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden, hoe gaat dat?

U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldportaal. De basisschool zorgt vervolgens voor het OKR- en het BAVO formulier. De digitale aanmelding, het OKR- en het BAVO formulier vormen samen de aanmelding voor onze school.

Wat gebeurt er met het OnderwijsKundig Rapport (OKR)?
Alle basisscholen vullen voor iedere leerling een onderwijskundig rapport (OKR) in. In het OKR staat een eenduidig advies voor vervolgonderwijs. De basisschool moet  u inzage geven in het OKR van uw kind. De basisschool stuurt het OKR en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem digitaal door aan ons.

Wat als mijn kind extra ondersteuning nodig heeft?
Wij raden ouders/verzorgers van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte aan om in januari/februari een afspraak te maken met onze ondersteuningscoördinator mevrouw H. Smelik. In dat gesprek verkennen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de mogelijkheden die de school op dat vlak kan bieden.

Na de sluitingsdatum van de aanmelding bekijken wij de onderwijskundige rapporten om te kijken welke leerlingen een nog niet gemelde ondersteuningsbehoefte hebben. Als wij meer informatie nodig hebben voor plaatsing worden u en uw kind binnen zes weken na aanmelding uitgenodigd voor een gesprek. Als in het gesprek blijkt dat de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij het door de school vastgestelde Schoolondersteuningsplan gaan wij met u op zoek naar een andere passende school voor uw kind.

Wanneer weet ik of mijn kind geplaatst is?
Voor plaatsing op onze school bekijken wij alle informatie die de basisschool over uw kind verstrekt: de adviezen, het onderwijskundig rapport, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Daarnaast krijgen we informatie via de warme overdracht. Naar aanleiding hiervan krijgt u bericht of uw kind geplaatst is. Het is mogelijk dat we naar aanleiding van het advies of vanwege andere opvallende zaken een gesprek met u en uw kind aanvragen. Er zijn drie soorten gesprekken:

  • Toelatingsgesprek: bij leerlingen met een gemengd advies vmbo-t/havo. Aan de hand van het toelatingsgesprek bepalen we of een leerling plaatsbaar is in havo 1 van het Baarnsch Lyceum.
  • Matchingsgesprek: bij leerlingen met een gemengd advies havo/vwo die zich hebben aangemeld voor atheneum 1. Aan de hand van het plaatsingsgesprek bepalen we welke richting het beste past bij de leerling: havo 1 of atheneum 1.
    Bij leerlingen met een vwo-advies, die zich hebben aangemeld voor gymnasium 1, die niet aan de plaatsingscriteria voldoen, maar die wel een ondersteunend plaatsingsadvies van de basisschool hebben. Aan de hand van het matchingsgesprek bepalen we of de leerling plaatsbaar is in gymnasium 1.
  • Ondersteuningsgesprek: bij leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Aan de hand van dit gesprek kijken wij of onze school de benodigde ondersteuning kan bieden. Daarnaast worden er afspraken gemaakt voor een goede start van uw kind op onze school.

Een ondersteuningsgesprek heeft twee mogelijke uitkomsten:

  1. We maken heldere afspraken voor een goede start van uw kind op onze school.
  2. We raden uw kind af plaats te nemen in de gekozen afdeling. Dit geldt als advies en is alleen dwingend als uw kind een ondersteuningsbehoefte heeft die niet valt binnen ons Schoolondersteuningsplan.

Wat als het advies van mijn kind op basis van de uitkomst van de eindtoets wordt aangepast?
Als de score op de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht dan moet de basisschool het gegeven advies heroverwegen. Dit kan tot een aangepast advies leiden. Adviezen worden op basis van de eindtoets nooit naar beneden bijgesteld.

Als het havo-advies van uw kind wordt aangepast naar een vwo-advies en uw kind wil graag naar de atheneumklas, dan kijken wij of daar op dat moment (eind mei) nog plaats is. Mocht dit niet het geval zijn dan kan uw kind kiezen voor plaatsing in havo 1 of kiezen voor een school waar wel plaats is in atheneum 1.

Als het vmbo-t- (mavo-)advies van uw kind wordt aangepast naar een havo-advies en uw kind wil graag naar de havoklas, dan kijken we of daar op dat moment (eind mei) nog plaats is. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan uw kind kiezen voor een school waar nog wel plaats is in havo 1.

Belangrijke data

Digitale inschrijving25 t/m 31 maart 2024
Uitnodiging toelatings-, matchingsgesprekUiterlijk 19 april 2024
Toelatings- en matchingsgesprek6 t/m 8 mei 2024
Inhaalmoment Toelatings- en matchingsgesprek14 mei 2024
OndersteuningsgesprekUiterlijk 31 mei 2024
Definitieve bevestiging van plaatsing10 juni 2024
Kennismakingsochtend3 juli 2024