Alles wat je wilt weten!

Inschrijven

Wat leuk dat je kiest voor Het Baarnsch Lyceum!

Een complete inschrijving bestaat uit twee onderdelen. Het invullen van het digitale aanmeldformulier via ons aanmeldportaal is de eerste stap. De basisschool vult het ‘aanmeldformulier bij het voortgezet onderwijs in de regio Eemland’ in en deze wordt door ouder(s)/verzorger(s) ondertekend. Dit formulier wordt door de basisschool verzonden naar onze leerlingenadministratie via OSO.

Check de website Van Basis naar Brug voor meer informatie.

Mocht u vragen hebben over de aanmelding, neem dan contact op met ons secretariaat via hbl@hetbaarnschlyceum.nl